Over het VVE

SONY DSCHet Voorburgs Vocaal Ensemble
Het Voorburgs Vocaal Ensemble (VVE) is een kamerkoor dat uit 29 zangers bestaat. Het ensemble, dat in 1978 is opgericht, streeft naar een open en ontspannen sfeer, zonder dat er sprake is van vrijblijvendheid. Sinds 1987 staat het VVE onder leiding van Marijke van Klaveren.

Repertoire
Het VVE heeft inmiddels een breed repertoire opgebouwd. Dat omvat zowel geestelijke als wereldlijke muziek uit vrijwel alle stijlperiodes. Muziek van Byrd, Brahms of Britten, maar ook werken van minder bekende componisten als Rheinberger en Nystedt stonden de laatste jaren op het programma. Daarin kwamen ook de Nicolas Cantate van Britten voor, dat werd uitgevoerd met het kinderkoor Musicanti, de spectaculaire Chichester Psalms van Leonard Bernstein en het Requiem van Mozart.

Vaak gaat het om meerstemmige composities voor koor a capella; ook wordt samengewerkt met vocale of instrumentale solisten en ensembles. Binnen het brede spectrum dat het koor bestrijkt is er wel sprake van een lichte voorkeur voor muziek uit twintigste eeuw met een impressionistisch karakter.

Het VVE heeft een aansprekend passie-repertoire dat zich leent voor een passieconcert zoals:
– Frans Liszt (1811-1886): Via Crucis (‘De Kruisweg’), voor koor en orgel;
– Heinrich Schütz (1585-1672): Matthäus Passion, voor solisten + koor a cappella;
– Hendrik Andriessen (1892-1981): De Veertien Stonden (’14 kruiswegstaties), op tekst van Guido Gezelle (1870-1965), voor koor, orgel en lector;
– Hugo Distler : Choral Passion op. 7 (1932) voor 5 stemmig gemengd koor, zonder verdere begeleiding. De solistenpartijen worden bij voorkeur vanuit het koor bezet.

Activiteiten
Het VVE organiseert zelf concerten, treedt op in concertseries, neemt deel aan koorfestivals, levert bijdragen aan kerkdiensten enz. Per jaar worden gemiddeld zes optredens verzorgd. In beginsel wordt eens per twee jaar een studieweekend georganiseerd, waarin niet alleen intensief aan het repertoire en aan de koorklank wordt gewerkt, maar waarin uiteraard ook ruimte is voor gezelligheid.